22 December 2013

Eit nagu muiste

Sai käidud Muhu laadal, kenamad riidedki selleks puhuks selga pandud!
anno 2013, Muhu, Paenase